Thể loại:Thông tin cá nhân

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhóm này chứa bài viết về các thông tin cá nhân được lấy từ các tệp đính kèm trong các bản game chính thức, hoặc đăng tải trên trang web của các nhà phát triển game chính thức của Touhou Project.