Thần Hakurei

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vị thần của Bác Lệ Thần Xã
Chủng loài

Thần linh

Tiêu diệt yêu quái

Nơi sinh sống / hoạt động

Bác Lệ Thần Xã (nơi thờ phụng), những viên Âm Dương Ngọc (vật chứa vật lý)

Danh tính thực sự của Vị thần ở Bác Lệ Thần Xã vẫn còn rất mơ hồ; kể cả Hakurei Reimu, vu nữ đương nhiệm của thần xã, cũng không hề biết tên thật hay phước lành mà Ngài ban cho. Kết quả là cô không thể đáp ứng đủ đức tin cho Ngài, là lý do dẫn đến sự yếu dần sức mạnh của Ngài. Tuy không còn đủ mạnh để xua đuổi yêu quái khỏi thần xã, Ngài vẫn có thể tỏa ra phước lành tiêu diệt yêu ma của mình thông qua ngự thần thể của mình, đó là những viên Âm Dương Ngọc[1].

Các mối quan hệ

Hakurei Reimu (vu nữ thờ phụng)
Âm Dương Ngọc (ngự thần thể)

Bên lề

  • Morichika Rinnosuke khẳng định rằng anh biết tên thật của thần Hakurei, nhưng không nói điều đó cho Reimu.
  • Hijiri Byakuren có thể đã nhận ra rằng Bác Lệ Thần Xã có ít người đến phúng viếng bởi vì cơn giận dữ từ vị thần của nó đã đuổi họ đi[2].

Chú thích

  1. Oriental Sacred Place chương 17
  2. Undefined Fantastic Object Kết thúc B của Reimu