Thảo luận Thành viên:Mquan1364

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chào mừng bạn đến Touhou Wiki Việt Nam. Xin hãy tham khảo các bài viết khác trước khi bắt đầu viết bài để thống nhất cách trình bày. - Another Oni (thảo luận) 08:10, ngày 18 tháng 8 năm 2017 (UTC)