Thảo luận Thành viên:Lauqerm

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Translation needed[sửa]

Hi Lauqerm, some wording in this page needs to localize, can you help to do that? Thanks in advance. - KyoriAsh (thảo luận) 12:52, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Discord[sửa]

Hi there; you should join the Touhou Wiki Discord. Thanks! Mamizou (thảo luận) 18:10, ngày 12 tháng 8 năm 2017 (UTC)