Thảo luận Thành viên:KyoriAsh

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Translation done

The translation is done, you can check it then tell me whether I'm doing it right. Lauqerm (thảo luận) 14:34, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Yeah you're doing right, thanks - KyoriAsh (thảo luận) 15:51, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)