Thành viên:Amazing

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Amazing
Chưa có hình ảnh
Sinh viên Y Khoa
Chủng loài
Tuổi

22

Công việc

Sinh viên

https://sonako.fandom.com/vi/wiki/Thành_viên:DatWasAmazing

Một nơi khác mình thường lui tới để nâng cao trình độ dịch thuật, giúp phát triển cả wiki về Touhou lẫn Light Novel.