Thành viên:Amazing

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Amazing
Chưa có hình ảnh
Sinh viên Y Khoa
Chủng loài:
Tuổi:
20
Nghề nghiệp:
Sinh viên
~o0o~

Đến giờ thì tôi vẫn chẳng hiểu vì sao tôi lại gắn bó với Touhou và Light Novel đến thế, có lẽ là vì chút cảm hứng nhất thời nào đó chăng?