Tập tin:Th155Nitori.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th155Nitori.png(633×599 điểm ảnh, kích thước tập tin: 368 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:31, ngày 6 tháng 1 năm 2018Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:31, ngày 6 tháng 1 năm 2018633×599 (368 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Image used in the VS screen
04:22, ngày 31 tháng 12 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:22, ngày 31 tháng 12 năm 2017612×612 (380 kB)Mami (Thảo luận | đóng góp)Portrait of Nitori Kawashiro from Antinomy of Common Flowers.
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này: