Tập tin:Th145Ichirin.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tập tin gốc(477×651 điểm ảnh, kích thước tập tin: 339 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:37, ngày 3 tháng 3 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:37, ngày 3 tháng 3 năm 2016477×651 (339 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 17:04, 10 May 2015
00:36, ngày 19 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:36, ngày 19 tháng 1 năm 2016640×720 (268 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)
00:35, ngày 19 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:35, ngày 19 tháng 1 năm 2016640×720 (335 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 17:03, 10 May 2015
17:04, ngày 10 tháng 5 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:04, ngày 10 tháng 5 năm 2015477×651 (339 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)
17:03, ngày 10 tháng 5 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:03, ngày 10 tháng 5 năm 2015640×720 (335 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình