Tập tin:Th12KogasaSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th12KogasaSprite.png(60×84 điểm ảnh, kích thước tập tin: 20 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:32, ngày 16 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:32, ngày 16 tháng 8 năm 201560×84 (20 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Kogasa sprite from UFO
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình