Tập tin:Th10Minoriko.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th10Minoriko.png(236×468 điểm ảnh, kích thước tập tin: 43 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:58, ngày 12 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:58, ngày 12 tháng 8 năm 2014236×468 (43 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Correct colouring, also cut off margins.
01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010256×512 (45 kB)Maintenance script (Thảo luận | đóng góp)Importing image file
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình