Tập tin:Th10KanakoSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th10KanakoSprite.png(39×56 điểm ảnh, kích thước tập tin: 19 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:37, ngày 13 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:37, ngày 13 tháng 8 năm 201539×56 (19 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Kanako sprite from MOF
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình