Tập tin:Th105Youmu.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th105Youmu.png(488×466 điểm ảnh, kích thước tập tin: 197 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:43, ngày 28 tháng 8 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:43, ngày 28 tháng 8 năm 2011488×466 (197 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Enlarged.
01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010255×252 (73 kB)Maintenance script (Thảo luận | đóng góp)Importing image file
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình