Tập tin:Th105Sakuya.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th105Sakuya.png(428×480 điểm ảnh, kích thước tập tin: 188 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:28, ngày 28 tháng 8 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:28, ngày 28 tháng 8 năm 2011428×480 (188 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Enlarged.
21:42, ngày 29 tháng 12 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:42, ngày 29 tháng 12 năm 2010255×269 (75 kB)Chloe (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 01:59, 8 November 2010
01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010255×269 (75 kB)Maintenance script (Thảo luận | đóng góp)Importing image file
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình