Tập tin:Th105Remilia.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th105Remilia.png(462×480 điểm ảnh, kích thước tập tin: 175 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:23, ngày 28 tháng 8 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:23, ngày 28 tháng 8 năm 2011462×480 (175 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Enlarged.
01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:59, ngày 8 tháng 11 năm 2010255×275 (79 kB)Maintenance script (Thảo luận | đóng góp)Importing image file
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình