Tập tin:Th09KomachiSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th09KomachiSprite.png(47×59 điểm ảnh, kích thước tập tin: 21 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:04, ngày 13 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:04, ngày 13 tháng 8 năm 201547×59 (21 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Komachi sprite from PoFV
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình