Tập tin:Th09EikiSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th09EikiSprite.png(57×69 điểm ảnh, kích thước tập tin: 22 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:11, ngày 13 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:11, ngày 13 tháng 8 năm 201557×69 (22 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Eiki fron sprite from POFV
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình