Tập tin:Th095TewiSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th095TewiSprite.png(33×55 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:38, ngày 12 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:38, ngày 12 tháng 8 năm 201533×55 (18 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Tewi sprite from STB
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình