Tập tin:Th095Suika.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th095Suika.png(45×57 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:51, ngày 2 tháng 9 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:51, ngày 2 tháng 9 năm 201545×57 (2 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Boss sprite of Suika Ibuki in ''Shoot the Bullet'', ''Double Spoiler'' and ''Impossible Spell Card''. Category:Shoot the Bullet Images Category:Double Spoiler Images Category:Impossible Spell Card Images
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.