Tập tin:Th08SakuyaBackSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th08SakuyaBackSprite.png(22×46 điểm ảnh, kích thước tập tin: 16 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:50, ngày 11 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:50, ngày 11 tháng 8 năm 201522×46 (16 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Sakuya back sprite from IN
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình