Tập tin:Th08RemiliaBackSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th08RemiliaBackSprite.png(42×33 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:59, ngày 11 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:59, ngày 11 tháng 8 năm 201542×33 (17 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Remilia back sprite from IN
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình