Tập tin:Th06Rumia.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th06Rumia.png(128×247 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:49, ngày 24 tháng 8 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:49, ngày 24 tháng 8 năm 2014128×247 (31 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)Cropped to size, also compressed.
20:08, ngày 3 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:08, ngày 3 tháng 11 năm 2011128×256 (36 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)update
20:27, ngày 6 tháng 4 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:27, ngày 6 tháng 4 năm 2011128×247 (37 kB)Tony64 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

3 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình