Tập tin:Th06RemiliaBatSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th06RemiliaBatSprite.png(63×23 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:01, ngày 11 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:01, ngày 11 tháng 8 năm 201563×23 (17 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Remilia bat form from EoSD
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Đặc tính hình