Tập tin:Th06Meiling.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th06Meiling.png(128×245 điểm ảnh, kích thước tập tin: 61 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:11, ngày 3 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:11, ngày 3 tháng 11 năm 2011128×245 (61 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)
01:30, ngày 1 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:30, ngày 1 tháng 9 năm 2011128×245 (62 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Let's try that again, and cuttin the upper part
01:27, ngày 1 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:27, ngày 1 tháng 9 năm 2011128×256 (63 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Somewhat better version without seeing the cut-out lines
16:26, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:26, ngày 5 tháng 7 năm 2011128×242 (66 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 16:24, 5 July 2011
16:26, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:26, ngày 5 tháng 7 năm 2011128×242 (66 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
16:25, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:25, ngày 5 tháng 7 năm 2011126×254 (70 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 16:11, 5 July 2011
16:24, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:24, ngày 5 tháng 7 năm 2011128×242 (66 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
16:20, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:20, ngày 5 tháng 7 năm 2011128×256 (67 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
16:11, ngày 5 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:11, ngày 5 tháng 7 năm 2011126×254 (70 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Đặc tính hình