Tập tin:Th06HongSprite.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th06HongSprite.png(24×46 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:21, ngày 11 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:21, ngày 11 tháng 8 năm 201524×46 (17 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Hong Meiling sprite from EoSD
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Đặc tính hình