Tập tin:Sh02YuukaKazami.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Sh02YuukaKazami.png(237×494 điểm ảnh, kích thước tập tin: 88 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:21, ngày 31 tháng 8 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:21, ngày 31 tháng 8 năm 2012237×494 (88 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Cropped, better rip
21:24, ngày 26 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:24, ngày 26 tháng 7 năm 2011256×512 (90 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Category:Kioh Gyoku Character Images
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình