Tập tin:IMIEAlice.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
IMIEAlice.png(431×321 điểm ảnh, kích thước tập tin: 117 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:33, ngày 6 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:33, ngày 6 tháng 8 năm 2015431×321 (117 kB)Virus bass (Thảo luận | đóng góp)Alice in Inaba of the Moon & Inaba of the Earth chapter 16
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình