Kurokoma Saki

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
(đổi hướng từ Saki)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Fandom[sửa]

※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※