Perfect Memento in Strict Sense/Lời cuối

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Perfect Memento in Strict Sense

< Trang 161: Tờ rơi của Yougakudan 
Trang 157: Những vấn đề chưa có lời giải 
 Trang 162  Trang 165: Lời bạt  >

Tài liệu tham khảo

"Địa lý và Con người của Ảo Tưởng Hương", biên tập bởi Văn phòng của Bác Lệ Thần Xã
"Biên niên sử về sông Tam Đồ", biên tập bởi Tổ biên tập của Cơ quan phân định lẽ phải trái
"Sách minh họa Địa Ngục và Cực Lạc", biên tập bởi Tổ biên tập của Cơ quan phân định lẽ phải trái
"Sổ tay của Người chết", biên tập bởi Tổ biên tập của Cơ quan phân định lẽ phải trái
"Văn hóa Núi và Sông dành cho Người thiếu hiểu biết", xuất bản bởi nhà xuất bản Đại Thiên Cẩu
"Danh mục hàng hóa của Hương Lâm Đường", viết bởi Morichika Rinnosuke
"Câu chuyện bí ẩn về những con búp bê", viết bởi Alice Margatroid
"Giao ước với hấp huyết quỷ", viết bởi Yakumo Yukari
"Phía xa của Mặt trăng gần trong gang tấc", viết bởi Yakumo Yukari
"Bỉ Ngạn của những chiếc máy tính", viết bởi Yakumo Yukari
"Spell card trong những trận chiến", viết bởi Hiệp hội Xây dựng Ảo Tưởng Hương Kiểu mới


Xuất bản vào mùa thứ một trăm hai mươi mốt

Và nhiều yêu quái khác


Bản quyền đã được bảo hộ

Những vấn đề chưa có lời giải

[[Category:]]

< Trang 161: Tờ rơi của Yougakudan 
Trang 157: Những vấn đề chưa có lời giải 
 Trang 162  Trang 165: Lời bạt  >