Miko (điều hướng)

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Miko có thể là:

  • Toyosatomimi no Miko (豊聡耳 神子): Nhân vật Touhou xuất hiện trong Ten Desires.
  • Vu nữ (巫女 miko): Một chức nghiệp trong Touhou, vu nữ là những người phục vụ tại các thần xã (đền thờ thần).