MediaWiki:Gadget-NoAnimations

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Disable animations in the interface.