Thể loại:Chủng loài

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
(đổi hướng từ Chủng loài)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sinh vật

Tồn tại tinh thần

Khác