Chị em Aki

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chị em Aki bao gồm Aki ShizuhaAki Minoriko. Chị em họ xuất hiện lần đầu trong Mountain of Faith.

Thông tin

Chị em Aki là những vì thần điều khiển mùa thu của Ảo Tưởng Hương. Trong đó Shizuha khiến cho lá cây đổi màu vàng úa, còn Minoriko khiến trái cây chín mọng.

Thiết kế

Tên gọi

Chữ trong họ của chị em Aki có nghĩa là "mùa thu".

Thư viện ảnh

Nguồn

Game
Ấn phẩm