Bản mẫu:News/Wiki

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 • 2017-04-08 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.28.1.
 • 2016-7-1 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.27.0.
 • 2014-6-13 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.23.0.
 • 2013-12-13 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.22.0.
 • 2013-11-25 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.22.0rc2.
 • 2013-09-05 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.21.2.
 • 2013-05-29 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.21.0.
 • 2012-12-29 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.20.2.
 • 2012-09-01 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.19.2.
 • 2012-08-26 Tái thiết kế trang chính.
 • 2012-08-21 Wiki tiếng Đức mở lại.
 • 2012-08-09 Quá trình chuyển server hoàn tất. MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.19.1.
 • 2012-08-06 Ngày 2012-08-09, thứ Năm, Touhou Wiki sẽ chuển sang chế độ chỉ-xem do chuyển server.
 • 2012-05-17 Thành lập wiki tiếng Hàn and tiếng Hà Lan.
 • 2012-05-17 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.19.
 • 2012-04-07 Trang Facebook Touhouwiki chính thức hoạt động.
 • 2012-02-28 Đợt udate bản dịch lớn: "The Fantastic Legend of Tohno" > "The Fantastic Tales from Tono"
 • 2012-01-19 Touhou Wiki nói KHÔNG với SOPA/PIPA
 • 2011-12-01 Touhou Daikaitei đang được tiến hành.
 • 2011-10-12 Touhou Wiki tiếng Đức đã đổi link sang web mới
 • 2011-07-14 Hoàn thành bảng chọn ngôn ngữ ở trang chính.
 • 2011-07-07 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.17.
 • 2011-05-03 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.16.4.
 • 2011-04-27 Tạo wiki tiếng Ukrain.
 • 2011-03-04 Nhiều IP bị block trong diện rộng. Báo cho Momiji nếu bạng gặp vấn đề về kết nối.
 • 2011-03-11 Nếu bạn không tải truyện tranh được và không biết lí do, hãy đọc ở đây.
 • 2011-02-22 Thay màu mới! Như thường lệ, bình luận trực tiếp trên trang talk.
 • 2011-02-19 Chúng tôi đã đổi cấu trúc trang chính, mọi bình luận phê bình xin gửi đến trang talk.
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]