Alternative Facts in Eastern Utopia/Lời tựa

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Alternative Facts in Eastern Utopia

< Trang 1: Ghi nhớ   Trang 2-3  Trang 4-5: Tuần san Bunbunharu số thứ 1 
Trang 6: Minh họa bìa sách: Tokuhisa Amemiya 
Trang 7: Một cô nữ sinh có thể vượt qua Kết Giới 
Trang 8-9: Liệu cô nữ sinh này có thể phá hoại kết giới của chúng ta không? 
>

Lời tựa


Sự thật giống như nước. Chúng không thể được tách ra thành những thứ đơn giản rạch ròi, và không thể trở lại nguyên trạng khi đã bị pha tạp với thứ nước khác. Dù cố gắng nắm lấy thì chúng cũng sẽ chỉ lướt qua kẽ tay bạn, và những gì bạn có thể thấy chỉ là một phần của chúng mà thôi.

Những bài báo là các kênh điều chỉnh dòng chảy của nước, và phóng viên chính là những kỹ sư xây dựng chúng.