Alternative Facts in Eastern Utopia/Ghi nhớ

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Alternative Facts in Eastern Utopia

 Trang 1  Trang 2-3: Lời tựa  >

Tờ "tuần san Bunbunharu" là nỗ lực đầu tiên của tôi, Shameimaru Aya, trong việc làm báo khổ nhỏ. Ở Thế giới bên ngoài, những tờ "báo khổ nhỏ" như vậy là một loại tạp chí làm về các tin đồn lá cải.

Cuốn tạp chí này bị ngừng xuất bản vì nhiều lý do, nhưng cá nhân tôi cảm thấy rất tiếc vì đây thực sự là một sản phẩm có chất lượng. Cuốn tạp chí mẫu này được biên lại cùng với những lời tự phê bình và đánh giá như là một sự ghi chép đối với dự án.