Trang bị khóa

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được tạo ra tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
23:55, ngày 14 tháng 7 năm 2016 Touhou Wiki(12.930 byte) vô hạn Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Trang nhiều người xem
13:16, ngày 18 tháng 12 năm 2016 Bảng tri ân(4.624 byte) vô hạn Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn