Trang bị khóa

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được phép tạo tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
23:55, ngày 14 tháng 7 năm 2016 Touhou Wiki13.199 byte vô hạn Lauqerm (thảo luận | đóng góp) khóa hẳn Trang nhiều người xem
13:16, ngày 18 tháng 12 năm 2016 Bảng tri ân4.624 byte vô hạn Lauqerm (thảo luận | đóng góp) khóa hẳn