Thay đổi liên quan

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 10:25 ngày 21 tháng 8 năm 2019 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 21 tháng 8 năm 2019

     05:49  Wily Beast and Weakest Creature‎ (khác | sử) . . (-13). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Âm nhạc)

ngày 18 tháng 8 năm 2019

     14:59  Embodiment of Scarlet Devil‎ (khác | sử) . . (+630). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 17 tháng 8 năm 2019

     17:59  Wily Beast and Weakest Creature‎‎ (5 thay đổi | lịch sử) . . (+923). . [Another Oni‎; Lauqerm‎ (4×)]
     
17:59 (hiện | trước) . . (+39). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp)
     
15:42 (hiện | trước) . . (+3). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
15:41 (hiện | trước) . . (-6). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Cốt truyện)
     
15:40 (hiện | trước) . . (0). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
15:37 (hiện | trước) . . (+887). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 15 tháng 8 năm 2019

     16:37  Embodiment of Scarlet Devil‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-97). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
16:37 (hiện | trước) . . (-34). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
14:23 (hiện | trước) . . (-63). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    16:36  Wily Beast and Weakest Creature‎ (khác | sử) . . (+11.488). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Bài wiki đang trong quá trình phát triển. <div style="display: none"> {{Infobox Game | type = official game | titleN = {{ruby-ja|…”)
     12:38  Bản mẫu:News/Official‎ (khác | sử) . . (+138). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 14 tháng 8 năm 2019

     14:02  Nhân vật‎ (khác | sử) . . (+173). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)