Thay đổi liên quan

Seiran
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 07:12 ngày 22 tháng 2 năm 2019 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 21 tháng 2 năm 2019

M    14:21  Legacy of Lunatic Kingdom/Thông tin cá nhân‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+4.770). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
14:21 (hiện | trước) . . (+76). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    
14:19 (hiện | trước) . . (+4.694). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong Legacy of Lunatic Kingdom, được lấy từ tệp {{lang|ja|omake.txt}}. == Kochiya…”)
M    14:20  Legacy of Lunatic Kingdom/Thông tin cá nhân (demo)‎ (khác | sử) . . (+1.876). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Seiran== {{profile | jap = ○1面ボス  浅葱色のイーグルラヴィ<br />  清蘭(セイラン)<br />  Seiran<br /> <br />…”)