Thay đổi liên quan

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 20:48 ngày 25 tháng 8 năm 2019 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 23 tháng 8 năm 2019

     15:38  Hong Meiling‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-1.454). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
15:38 (hiện | trước) . . (0). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Thông tin)
     
15:38 (hiện | trước) . . (-1.454). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 21 tháng 8 năm 2019

     16:18  Phantasmagoria of Flower View/Thông tin cá nhân‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-31.682). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
16:18 (hiện | trước) . . (+1). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Phantasmagoria of Flower View/Omake) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
     
16:17 (hiện | trước) . . (-31.683). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đã thay thế cả nội dung bằng “#redirec Phantasmagoria of Flower View/Omake”) (Thẻ: Thay thế nội dung)