Thay đổi liên quan

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 19:15 ngày 18 tháng 2 năm 2019 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 17 tháng 2 năm 2019

     15:26  Ibaraki Kasen‎ (khác | sử) . . (+1). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Bên lề)

ngày 16 tháng 2 năm 2019

     05:07  Ibaraki Kasen‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+109). . [Another Oni‎ (3×)]
     
05:07 (hiện | trước) . . (+115). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Nghi vấn và giả thuyết)
     
05:06 (hiện | trước) . . (-16). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp)
     
05:02 (hiện | trước) . . (+10). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp)

ngày 12 tháng 2 năm 2019

     04:41  Sâu rượu‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-1.087). . [Amazing‎ (2×)]
     
04:41 (hiện | trước) . . (-1.092). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Đã tẩy trống trang) (Thẻ: Tẩy trống trang)
     
01:19 (hiện | trước) . . (+5). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)