Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 19:46 ngày 5 tháng 8 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 5 tháng 8 năm 2020

     13:02  Haniyasushin Keiki‎‎ (5 thay đổi | lịch sử) . . (+4.152). . [Amazing‎ (5×)]
     
13:02 (hiện | trước) . . (-130). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
13:01 (hiện | trước) . . (+729). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
12:55 (hiện | trước) . . (+2.121). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
02:55 (hiện | trước) . . (+1). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
02:54 (hiện | trước) . . (+1.431). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)

ngày 3 tháng 8 năm 2020

     03:10  Haniyasushin Keiki‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+111). . [Amazing‎ (2×)]
     
03:10 (hiện | trước) . . (-6). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Ý tưởng)
     
02:58 (hiện | trước) . . (+117). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)

ngày 1 tháng 8 năm 2020

     10:26  Haniyasushin Keiki‎‎ (6 thay đổi | lịch sử) . . (+3.882). . [Amazing‎ (6×)]
     
10:26 (hiện | trước) . . (0). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Tên gọi)
     
10:25 (hiện | trước) . . (+1.333). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
03:38 (hiện | trước) . . (-17). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Ý tưởng)
     
03:37 (hiện | trước) . . (-14). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Ý tưởng)
     
03:25 (hiện | trước) . . (+2.615). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
03:20 (hiện | trước) . . (-35). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Năng lực)