Thay đổi gần đây

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Chú giải:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 18:36 ngày 12 tháng 11 năm 2018 trở về sau
   

ngày 11 tháng 11 năm 2018

     18:57  Perfect Cherry Blossom/Thông tin cá nhân‎ (khác | sử) . . (+9). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
     17:57  Imperishable Night/Thông tin cá nhân‎ (khác | sử) . . (-15). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
     05:23  Chạy game với hệ điều hành Linux và Mac OS X‎ (khác | sử) . . (+210). . Banbeucmas (Thảo luận | đóng góp) (Thêm Compability List)

ngày 10 tháng 11 năm 2018

     12:57  Labyrinth of Touhou 2/Danh sách nhân vật/Danh sách nhân vật 2‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+13.660). . [Teyrikari‎ (3×)]
      12:57 (hiện | trước) . . (+7.126). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Tatara Kogasa)
      12:56 (hiện | trước) . . (+6.533). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Konpaku Youmu)
 n    11:12 (hiện | trước) . . (+1). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Inubashiri Momiji)
 n   12:41  Labyrinth of Touhou 2/Danh sách nhân vật/Danh sách nhân vật 1‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+50). . [Teyrikari‎ (3×)]
 n    12:41 (hiện | trước) . . (+20). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    12:38 (hiện | trước) . . (-2). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    11:43 (hiện | trước) . . (+32). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)

ngày 9 tháng 11 năm 2018

     14:03  Saigyouji Yuyuko‎‎ (4 thay đổi | lịch sử) . . (0). . [Amazing‎; Teyrikari‎ (3×)]
 n    14:03 (hiện | trước) . . (+6). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    13:51 (hiện | trước) . . (+1). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    13:50 (hiện | trước) . . (-2). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
      13:40 (hiện | trước) . . (-5). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Onozuka Komachi)
M    09:47  Labyrinth of Touhou 2/Danh sách nhân vật/Danh sách nhân vật 2‎‎ (5 thay đổi | lịch sử) . . (+6.841). . [Teyrikari‎ (5×)]
 n    09:47 (hiện | trước) . . (+124). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    09:39 (hiện | trước) . . (+22). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    09:38 (hiện | trước) . . (-22). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
      09:36 (hiện | trước) . . (+181). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
M     09:32 (hiện | trước) . . (+6.536). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{SubpageNav|Labyrinth of Touhou 2|Danh sách nhân vật 1|Danh sách nhân vật 3}} Tất cả spell card khởi đầu sẽ tăng 5% sát thương/h…”)
     09:45  Labyrinth of Touhou 2/Danh sách nhân vật/Danh sách nhân vật 1‎‎ (6 thay đổi | lịch sử) . . (+791). . [Teyrikari‎ (6×)]
 n    09:45 (hiện | trước) . . (+12). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    09:34 (hiện | trước) . . (+1). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
      08:46 (hiện | trước) . . (0). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Morichika Rinnosuke)
      08:44 (hiện | trước) . . (+720). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Morichika Rinnosuke)
      08:05 (hiện | trước) . . (-241). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Morichika Rinnosuke)
      07:41 (hiện | trước) . . (+299). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp) (Kamishirasawa Keine)

ngày 8 tháng 11 năm 2018

     10:18  Labyrinth of Touhou 2/Danh sách nhân vật/Danh sách nhân vật 1‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+728). . [Teyrikari‎ (3×)]
 n    10:18 (hiện | trước) . . (-33). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
 n    10:16 (hiện | trước) . . (+24). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)
      10:09 (hiện | trước) . . (+737). . Teyrikari (Thảo luận | đóng góp)

ngày 7 tháng 11 năm 2018

     17:34  Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Komeiji Koishi‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (-899). . [Mquan1364‎ (3×)]
      17:34 (hiện | trước) . . (+7). . Mquan1364 (Thảo luận | đóng góp)
      17:32 (hiện | trước) . . (+176). . Mquan1364 (Thảo luận | đóng góp)
      17:00 (hiện | trước) . . (-1.082). . Mquan1364 (Thảo luận | đóng góp)
     10:26  Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Hinanawi Tenshi‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+27). . [Another Oni‎ (3×)]
      10:26 (hiện | trước) . . (+18). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Giới thiệu)
      10:25 (hiện | trước) . . (+15). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp)
      10:25 (hiện | trước) . . (-6). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Combos)

ngày 6 tháng 11 năm 2018

     15:41  Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Sukuna Shinmyoumaru‎‎ (3 thay đổi | lịch sử) . . (+4.097). . [A stray needle‎; Another Oni‎ (2×)]
      15:41 (hiện | trước) . . (+30). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Spellcards)
      15:40 (hiện | trước) . . (+205). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Đánh thường)
      14:51 (hiện | trước) . . (+3.862). . A stray needle (Thảo luận | đóng góp)
 n   14:52  Thể loại:Nhân vật‎ (khác | sử) . . (+16). . Ronglun227 (Thảo luận | đóng góp)
     14:38 (Nhật trình mở tài khoản) . . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) đã mở tài khoản người dùng A stray needle (Thảo luận | đóng góp) và nhận mật khẩu qua thư điện tử ‎