Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 14:52 ngày 12 tháng 12 năm 2019 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 11 tháng 12 năm 2019

M    14:52  Perfect Memento in Strict Sense/Tờ rơi của Yougakudan‎ (khác | sử) . . (+5.528). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Phác thảo luật spell card |page=Trang 161 |R1=Lời cuối |cat=Perfect…”)
     14:19  Bản mẫu:Dual‎‎ (4 thay đổi | lịch sử) . . (+578). . [Lauqerm‎ (4×)]
     
14:19 (hiện | trước) . . (+1). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
14:04 (hiện | trước) . . (+34). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
14:02 (hiện | trước) . . (+26). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
13:48 (hiện | trước) . . (+517). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    14:06  Bản mẫu:MusicRoom‎ (khác | sử) . . (+127). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual|music | nativename = {{{title|}}} | transname = {{{titleEN|}}} | native = {{{comment|}}} | trans = {{{translation|}}} }}”)

ngày 10 tháng 12 năm 2019

 n   16:32  Okunoda Miyoi‎ (khác | sử) . . (+52). . LogSeg (Thảo luận | đóng góp) (interwiki:ru, de)

ngày 8 tháng 12 năm 2019

M    13:03  Perfect Memento in Strict Sense/Lời bạt‎ (khác | sử) . . (+6.180). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Lời cuối |page=Trang 165 |cat=Perfect Memento in Strict Sense}} {{no-ti…”)

ngày 7 tháng 12 năm 2019

M    13:27  Bản mẫu:Indent‎ (khác | sử) . . (+75). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<div style="display: inline-block; height: 1px; width: {{{1|30}}}px"></div>”)
M    13:21  Perfect Memento in Strict Sense/Lời cuối‎ (khác | sử) . . (+3.128). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Tờ rơi của Yougakudan |page=Trang 162 |R1=Lời bạt |cat=Perfect Meme…”)
M    13:07  Perfect Memento in Strict Sense/Phác thảo luật spell card‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+4.714). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
13:07 (hiện | trước) . . (-6). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    
13:06 (hiện | trước) . . (+4.720). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Người con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện |page=Tran…”)
M    12:46  Người con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện‎ (khác | sử) . . (+111). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Perfect Memento in Strict Sense/Người con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
M    12:45  Perfect Memento in Strict Sense/Con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện‎ (khác | sử) . . (+111). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Perfect Memento in Strict Sense/Người con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
     02:44  Koakuma‎ (khác | sử) . . (+92). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)