Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 23:31 ngày 19 tháng 8 năm 2019 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 19 tháng 8 năm 2019

M    16:07  Perfect Memento in Strict Sense/Wriggle‎ (khác | sử) . . (+62). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Perfect Memento in Strict Sense/Wriggle Nightbug) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
     16:07  Wriggle Nightbug‎ (khác | sử) . . (-1.044). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    15:15  Perfect Memento in Strict Sense/Wriggle Nightbug‎ (khác | sử) . . (+10.044). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Letty Whiterock |page=Trang 37-38 |R1=Mystia Lorelei |cat=Perfect Memento in…”)

ngày 18 tháng 8 năm 2019

     16:16  Embodiment of Scarlet Devil/Omake‎ (khác | sử) . . (+832). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:59  Embodiment of Scarlet Devil‎ (khác | sử) . . (+630). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:12  Letty Whiterock‎ (khác | sử) . . (-823). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    13:45  Perfect Memento in Strict Sense/Letty Whiterock‎ (khác | sử) . . (+8.841). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Rumia |page=Trang 35-36 |R1=Wriggle Nightbug |cat=Perfect Memento in Strict…”)

ngày 17 tháng 8 năm 2019

     17:59  Wily Beast and Weakest Creature‎‎ (5 thay đổi | lịch sử) . . (+923). . [Another Oni‎; Lauqerm‎ (4×)]
     
17:59 (hiện | trước) . . (+39). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp)
     
15:42 (hiện | trước) . . (+3). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
15:41 (hiện | trước) . . (-6). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Cốt truyện)
     
15:40 (hiện | trước) . . (0). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
15:37 (hiện | trước) . . (+887). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:20  MediaWiki:Common.js‎ (khác | sử) . . (-1). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    08:50  Joutouguu Mayumi‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+1.367). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
08:50 (hiện | trước) . . (0). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    
08:49 (hiện | trước) . . (+1.367). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Thiết kế== ===Tên gọi=== Ý nghĩa các chữ trong họ của cô: *{{nihongo||杖|jou|"Trượng", có nghĩa là "cây gậy"}}. *{{nihongo||…”)
M    07:39  Mayumi Joutouguu‎ (khác | sử) . . (+30). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Joutouguu Mayumi) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
     01:48  Tatara Kogasa‎ (khác | sử) . . (+307). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)

ngày 15 tháng 8 năm 2019

     16:37  Embodiment of Scarlet Devil‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (-97). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
16:37 (hiện | trước) . . (-34). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
14:23 (hiện | trước) . . (-63). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    16:36  Wily Beast and Weakest Creature‎ (khác | sử) . . (+11.488). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Bài wiki đang trong quá trình phát triển. <div style="display: none"> {{Infobox Game | type = official game | titleN = {{ruby-ja|…”)
M    15:58  Bản mẫu:Code‎ (khác | sử) . . (+149). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude><code>{{#tag:syntaxhighlight|​{{{code|{{{1}}}}}}​|lang={{{lang|{{{2|text}}}}}}|enclose=none}}</code></onlyinclude> {{documentation}}”)
     14:44  Bản mẫu:Thtitle‎ (khác | sử) . . (+3). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     12:46  Bản mẫu:Intense‎ (khác | sử) . . (0). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     12:45  Bản mẫu:Infobox Game‎ (khác | sử) . . (+8). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
M    12:40  WBaWC‎ (khác | sử) . . (+45). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Wily Beast and Weakest Creature) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
M    12:40  TH 17‎ (khác | sử) . . (+45). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đổi hướng đến Wily Beast and Weakest Creature) (Thẻ: Trang đổi hướng mới)
     12:38  Bản mẫu:News/Official‎ (khác | sử) . . (+138). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     07:11  Teireida Mai‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+19). . [Amazing‎ (2×)]
     
07:11 (hiện | trước) . . (+17). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Tính cách)
     
07:10 (hiện | trước) . . (+2). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Tính cách)
     07:08  Nishida Satono‎ (khác | sử) . . (+17). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Tính cách)
     07:07  Matara Okina‎ (khác | sử) . . (+29). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Ý tưởng)

ngày 14 tháng 8 năm 2019

     14:02  Nhân vật‎ (khác | sử) . . (+173). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     09:39  Yorigami Joon‎‎ (4 thay đổi | lịch sử) . . (+2.309). . [Amazing‎ (4×)]
     
09:39 (hiện | trước) . . (+1.431). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
     
09:05 (hiện | trước) . . (+16). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Bên lề)
     
09:04 (hiện | trước) . . (+337). . Amazing (Thảo luận | đóng góp) (Tính cách)
     
08:57 (hiện | trước) . . (+525). . Amazing (Thảo luận | đóng góp)
M    03:57  Haniyasushin Keiki‎ (khác | sử) . . (+260). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “* Màn chơi của Keiki trong ''Wily Beast and Wicked Creature'' không hề có sự xuất hiện của tiên nữ. Tương tự như màn chơ…”)