Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 17:22 ngày 22 tháng 3 năm 2019 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 21 tháng 3 năm 2019

     03:22  Hong Meiling‎ (khác | sử) . . (+433). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)
     00:49  Remilia Scarlet‎ (khác | sử) . . (+46). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)

ngày 20 tháng 3 năm 2019

     03:28  Yakumo Ran‎ (khác | sử) . . (+274). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)

ngày 19 tháng 3 năm 2019

     06:19  Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Hinanawi Tenshi‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+10). . [Another Oni‎ (2×)]
     
06:19 (hiện | trước) . . (+5). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Midscreen)
     
06:03 (hiện | trước) . . (+5). . Another Oni (Thảo luận | đóng góp) (Midscreen)
     03:22  Remilia Scarlet‎ (khác | sử) . . (+232). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     03:06  Komeiji Koishi‎ (khác | sử) . . (+149). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)

ngày 16 tháng 3 năm 2019

     03:35  Flandre Scarlet‎ (khác | sử) . . (+204). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Fandom)