Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 23:25 ngày 20 tháng 10 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 18 tháng 10 năm 2020

     14:54  Symposium of Post-mysticism/Komeiji Koishi‎ (khác | sử) . . (+150). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:40  Symposium of Post-mysticism/Komeiji Satori‎ (khác | sử) . . (+168). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:13  Symposium of Post-mysticism/Mizuhashi Parsee‎ (khác | sử) . . (+60). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 17 tháng 10 năm 2020

     13:26  Symposium of Post-mysticism/Phần 4: Quá khứ và tương lai của những kẻ bị ghét bỏ‎ (khác | sử) . . (+28). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 16 tháng 10 năm 2020

     15:16  Symposium of Post-mysticism/Kaenbyou Rin‎ (khác | sử) . . (+57). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     12:08  Symposium of Post-mysticism/Kurodani Yamame‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+56). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
12:08 (hiện | trước) . . (+28). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
12:08 (hiện | trước) . . (+28). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)

ngày 15 tháng 10 năm 2020

     14:22  Symposium of Post-mysticism/Kumoi Ichirin & Unzan‎ (khác | sử) . . (+66). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     14:04  Symposium of Post-mysticism/Kasodani Kyouko‎‎ (2 thay đổi | lịch sử) . . (+111). . [Lauqerm‎ (2×)]
     
14:04 (hiện | trước) . . (+20). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)
     
13:56 (hiện | trước) . . (+91). . Lauqerm (Thảo luận | đóng góp)