Thống kê

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung605
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
1.504
Số tập tin đã tải lên3
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Touhou Wiki - Việt Nam được thành lập6.928
Số sửa đổi trung bình trên một trang4,61
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)60
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)32
Hành chính viên (danh sách thành viên)10
Bot (danh sách thành viên)5
Kiểm định viên (danh sách thành viên)17