Thể loại phần mềm

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các thể loại được phần mềm MediaWiki tự động xếp trang vào. Các tên thể loại được định rõ trong các thông điệp thuộc không gian tên MediaWiki.

Thể loại phần mềm Tên thông điệp Tiêu chuẩn xếp thể loại
Trang có sử dụng tập tin không tồn tại(24 tr.)broken-file-categoryTrang này có một liên kết tập tin hỏng (liên kết nhúng tập tin không tồn tại).
Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu(2 tr.)duplicate-args-categoryTrang đưa một đối số nhiều lần vào một bản mẫu được nhúng, thí dụ {{foo|bar=1|bar=2}} hoặc {{foo|bar|1=baz}}.
Trang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phép(trống)expansion-depth-exceeded-categoryTrang có độ sâu bung bản mẫu vượt quá giới hạn cho phép.
Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao(trống)expensive-parserfunction-categoryTrang có quá nhiều hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao (chẳng hạn như #ifexist). Xem Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Thể loại ẩn(trống)hidden-category-categoryNội dung của trang thể loại này chứa __HIDDENCAT__, nên theo mặc định thì thể loại không xuất hiện trong thanh thể loại trên các trang được xếp vào thể loại.
Trang được ghi chỉ mục(trống)index-categoryTrang này có từ thần chú __INDEX__ và nằm trong một không gian tên cho phép từ thần chú này, nên được các robot đánh chỉ mục, trong khi bình thường nó không được đánh chỉ mục.
Trang có số nốt vượt quá giới hạn cho phép(trống)node-count-exceeded-categoryTrang có số nốt vượt quá giới hạn cho phép.
Trang không hiển thị trong bộ máy tìm kiếm(trống)noindex-categoryTrang này không được các robot đánh chỉ mục vì trang có từ thần chú __NOINDEX__ và nằm trong không gian tên cho phép từ thần chú này.
Trang có các đối số formatnum không phải số(trống)nonnumeric-formatnumTrang này có đối số không phải số trong lần gọi hàm cú pháp formatnum.
Trang có chứa tham số bản mẫu bị loại bỏ(trống)post-expand-template-argument-categoryTrang này sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung một tham số bản mẫu (tức định danh có mỗi bên ba dấu ngoặc móc, thí dụ {{{Thí dụ}}}).
Trang có kích thước bản mẫu nhúng vào vượt quá giới hạn cho phép(trống)post-expand-template-inclusion-categoryKích thước trang sẽ vượt quá $wgMaxArticleSize nếu bung hết toàn bộ bản mẫu, nên một số bản mẫu không được bung.
Trang có tên hiển thị được bỏ qua(trống)restricted-displaytitle-ignoredTrang có {{TÊN_HIỂN_THỊ}}, {{TÊNHIỂNTHỊ}}, hoặc {{DISPLAYTITLE}} được bỏ qua vì nó không tương đương với tên thật của trang.
Trang sử dụng = như bản mẫu(trống)template-equals-categoryTrang này sử dụng {{=}} nhưng nó không bung ra thành = tại wiki này. Cú pháp này đã lỗi thời; một phiên bản MediaWiki trong tương lai sẽ cập nhật hàm {{=}}.
Trang có bản mẫu lặp vòng(trống)template-loop-categoryTrang chứa một hoặc nhiều bản mẫu lặp vòng, tức là những bản mẫu tự gọi đệ quy chính nó.
Trang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip(trống)unstrip-depth-categoryTrang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip.
Trang vượt quá giới hạn về kích thước unstrip(trống)unstrip-size-categoryTrang vượt quá giới hạn về độ sâu đệ quy unstrip.
Trang có lỗi tô màu cú pháp(2 tr.)syntaxhighlight-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi tô màu đoạn mã trong trang.
Trang dùng thuộc tính enclose cũ(trống)syntaxhighlight-enclose-categoryThẻ syntaxhighlight trong trang sử dụng cú pháp enclose cũ.
Trang dùng thẻ source cũ(trống)syntaxhighlight-source-categoryThẻ syntaxhighlight trong trang sử dụng thẻ source cũ.
Trang có lỗi chú thích(trống)cite-tracking-category-cite-errorCác trang trong thể loại này có lỗi sử dụng thẻ chú thích.
Trang có lỗi kịch bản(1 tr.)scribunto-common-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi xử lý các mô đun được gọi bởi trang này.
Mô đun Scribunto có lỗi(trống)scribunto-module-with-errors-categoryMô đun này có lỗi.
Pages using Tabber parser tag(trống)tabberneue-tabber-categoryKhông có miêu tả.
Pages using TabberTransclude parser tag(trống)tabberneue-tabbertransclude-categoryKhông có miêu tả.
Bảng kiểu bản mẫu có lỗi(trống)templatestyles-stylesheet-error-categoryBảng kiểu bản mẫu có lỗi.
Trang có lỗi bảng kiểu bản mẫu(trống)templatestyles-page-error-categoryĐã xuất hiện lỗi khi xử lý thẻ <templatestyles/> trong trang.