Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Perfect Memento in Strict Sense/Alice Margatroid

thêm 114 byte 13:18, ngày 22 tháng 12 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
{{dual control box}}
{{SubpageNav|''[[Perfect Memento in Strict Sense]]''
|L1t=Trang 52-53: |L1=Từ điển: Ma pháp sư|L2t=Trang 48-51: |L2=Yakumo Yukari|L2R1t=Trang 57-59: |R1=Ma pháp sưPatchouli Knowledge
|page=Trang 54-56
|R1=Patchouli Knowledge
|R2=Yêu thú
|cat=Perfect Memento in Strict Sense}}
{{SubpageNav|Từ điển: [[../Ma pháp sư|Ma pháp sư]]
|L1L1t=Yakumo YukariTrang 52-53: |L2L1=Từ điển: Ma pháp sư|pageL2t=Trang 48-51: |L2=Yakumo Yukari|R1t=Trang 5457-5659:
|R1=Patchouli Knowledge
|R2page=Yêu thúTrang 54-56}}
[[en:Perfect Memento in Strict Sense/Alice Margatroid]]

Trình đơn chuyển hướng