Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tạo trang mới với nội dung “{{dual control box}} {{SubpageNav|''Perfect Memento in Strict Sense'' |L1=Hồi ức |page=Trang 159 |R1=Phác thảo luật spell card |cat=Perfect M…”
{{dual control box}}
{{SubpageNav|''[[Perfect Memento in Strict Sense]]''
|L1=Hồi ức
|page=Trang 159
|R1=Phác thảo luật spell card
|cat=Perfect Memento in Strict Sense}}

{{no-title
|content={{dual|h2
| ja = 第百九季 文月の一
| vi = Số thứ một, tháng văn, mùa thứ 109<ref name="date">Khoảng tháng 8, 1994</ref>
}}
{{dual|colspan}}
{{dual|h0
| ja = 九代目阿礼乙女現る
| vi = Con gái đời thứ chín của Are đã xuất hiện
}}
{{dual|colspan}}
{{dual|h1
| ja = 百数十年に一度の御阿礼神事
| vi = Nghi lễ Miare trăm năm có một
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = 人間の里でも伝統ある家系の一つ、稗田家に新しい阿礼乙女が誕生したと発表があった。名は稗田阿求、御阿礼の子(阿礼乙女、阿礼男)もこれで九代目となる。
| vi = Nhà Hieda, một dòng dõi lâu đời sống trong [[Nhân Thôn|thôn]], đã thông báo việc đứa trẻ của Miare đời tiếp theo đã được sinh ra. Tên của cô ấy là [[Hieda no Akyuu]]. Với sự xuất hiện của cô, những đứa trẻ của Miare (con trai của Miare, con gái của Miare) đã đến đời thứ chín.
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = 御阿礼の子とは名前の通り、一度見た聴いた事を全て憶える事が出来たという稗田阿礼の生まれ変わりであり、人間の里で最も幻想郷に関しての知識がある家系である。初代御阿礼の子は稗田阿一であり、幻想郷縁起の編纂を始めた人物である。御阿礼の子は転生の術を会得しており、自分が死んでも百数十年後には生まれ変わる事になっている。御阿礼の子が生まれてくる事を、御阿礼神事と呼び、稗田家はお祭り騒ぎが起こっている。
| vi = Đúng như tên gọi Những đứa trẻ của Miare, cô là kiếp sau của [[Hieda no Are]], người có khả năng nhớ mọi thứ mà cô từng thấy hoặc từng nghe, dòng dõi này am hiểu về [[Ảo Tưởng Hương]] hơn bất kỳ ai sống trong thôn. Đứa trẻ của Miare đầu tiên là [[Hieda no Aichi]], người đã bắt đầu việc biên soạn cuốn [[Nguồn gốc của Ảo Tưởng Hương]]. Những đứa trẻ của Miare nắm vững cách thức đầu thai chuyển kiếp, và sẽ hồi sinh sau khi chết sau khoảng vài chục thập kỷ. Sự kiện những đứa trẻ của Miare ra đời được gọi là Nghi lễ Miare, và hiện tại nhà Hieda đang mở tiệc mừng.
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = 御阿礼の子は本の編纂の為だけに生まれてくる。頭脳は発達しているが、その分体は弱く、只でさえ短命な人間の中でもさらに短命と不憫な人である。その代わり、生まれると同時に、歴代御阿礼の子全員の記憶を持っていて、頭脳明晰であり稗田家の一般の人間よりも博識である。
| vi = Những đứa trẻ của Miare sinh ra chỉ để biên soạn sách. Trí tuệ của họ rất cao, nhưng thể chất thì lại kém, rất đáng tiếc khi tuổi thọ của họ còn ngắn hơn cả những người đoản mệnh. Nhưng cùng với đó, ngay từ khi sinh ra họ đã thừa hưởng ký ức của tất cả những thế hệ trước đó, và có trí thông minh cao hơn cả người nhà Hieda nói chung, vốn được biết tới với trí thông minh hơn người.
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = 幻想郷縁起とは、人間が人間の手で纏めた資料である。初代阿一の頃は、人間が妖怪に打ち勝つために始めた資料だったが、幻想郷が平和になって行くにつれその意図は失われ始め、只の面白い妖怪読み物となっていた。今では、幻想郷縁起は人間以外にも公開され、本来の意図とはかけ離れた物となっている。
| vi = Cuốn Nguồn gốc của Ảo Tưởng Hương là những tư liệu do con người tự mình thu thập. Vào thời của Aichi, đây là tài liệu hỗ trợ con người trong việc trừ yêu, nhưng mục đích này đang dần phai nhạt đi khi Ảo Tưởng Hương ngày càng trở nên hòa bình hơn, giờ nó chỉ là một cuốn sách để người ta đọc về những yêu quái thú vị. Hiện tại nó đã hoàn toàn tách ra khỏi mục đích ban đầu của mình, và được phổ biến tới cả những ai không phải con người.
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = さらに今回、大結界で閉ざされてから初めての御阿礼の子である。どういった内容の幻想郷縁起となるのか楽しみだ。
| vi = Hơn nữa, đây là Đứa trẻ của Miare đầu tiên xuất hiện sau khi Ảo Tưởng Hương được cô lập bởi [[Đại Kết Giới]]. Tôi rất muốn chờ xem cuốn Nguồn gốc của Ảo Tưởng Hương sẽ như thế nào.
}}
{{dual|colspan}}
{{dual|right
| ja = (射命丸 文)
| vi = ([[Shameimaru Aya]])
}}
{{dual|colspan}}
{{dual
| ja = ※御阿礼の子生誕祝賀会のお知らせ<br />
このたびの慶事を受け、博麗神社では有志による祝賀会が催される。参加費は無料で、当日は十分な量の食事が用意される見通しだが、念の
| vi = ※Thông báo chúc mừng việc Đứa trẻ của Miare được sinh ra<br />
Để đánh dấu sự kiện tốt lành này, [[Bác Lệ Thần Xã]] đã tự nguyện tổ chức một buổi tiệc mừng. Khách tham gia hoàn toàn miễn phí, sẽ có rất nhiều thức ăn được chuẩn bị, hay ít nhất là dự kiến như vậy...
}}
| class = container--shadow
}}


{{no-title
|content={{dual
| ja = 私が生まれた時の新聞。記念に挟んで置いた。<br />
この記事に間違いがあって、実際、先代からの記憶は幻想郷縁起に関わる一部しか残ってないです。<br />
頭脳明晰なのは正しいですが。
| vi = Bài báo được phát hành vào ngày tôi sinh ra.<br />
Tôi thêm nó vào như là một kỷ niệm.<br />
Bài báo này cũng có một sự nhầm lẫn, thực tế là chỉ những ký ức của đời trước có liên quan tới cuốn Nguồn gốc thì mới được lưu lại.<br />
Phần viết về trí tuệ cao thì đúng.
}}
| class = container--shadow
}}

{{SubpageNav|
|L1=Hồi ức
|page=Trang 159
|R1=Phác thảo luật spell card}}

[[Category:Báo Bunbunmaru]]
[[en:Perfect Memento in Strict Sense/Bunbunmaru Newspaper]]
[[fr:Perfect Memento in Strict Sense/Journal Bunbunmaru]]
[[pl:Perfect Memento in Strict Sense/Gazeta Bunbunmaru]]
[[ru:Perfect Memento in Strict Sense/Газета Бумбуммару]]

Trình đơn chuyển hướng