Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 245 byte 14:08, ngày 26 tháng 11 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2019-11-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1
*'''2019-11-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 2
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 1
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' được công bố
*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]
*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' ra mắt
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]</onlyinclude>
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019</onlyinclude>
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành

Trình đơn chuyển hướng