Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Perfect Memento in Strict Sense/Alice Margatroid

Không thay đổi kích thước 11:58, ngày 2 tháng 9 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| ja = 祭りになると人々の前に現われては、人形芸を披露してくれる魔法使いと言えば、アリス・マーガトロイドだ。<br />
彼女は、人形を魔法で操り、あたかも生きているかの様に見せる芸達者な魔法使いである。
| vi = Nếu cos một ma pháp sư nào đó xuất hiện trước đám đông trong lễ hội và biểu diễn nghệ thuật bằng những con búp bê, thì đó là Alice Margatroid.<br />
Cô là một ma pháp sư khéo léo sử dụng ma thuật thao túng những con búp bê và khiến chúng trông như vật sống.
}}

Trình đơn chuyển hướng