Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ushizaki Urumi

bớt 16 byte 05:14, ngày 21 tháng 8 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| appOther =
}}
{{nihongo|'''Urumi Ushizaki'''|牛崎 潤美|}} là một Ngưu Quỷ, người đang quản lý một ngư trường ở [[Sông Tam Đồ]]. Tuy từng là một [[Yêu Quáiyêu 1uái]] đáng sợ, nhưng bây hiện giờ cô lại sống một cuộc sống rất đỗi bình yên và thỉnh thoảng lại giúp những con người bị lạc trở lại về nơi an toàn.
{{hidden pink|Danh hiệu}}
{{info card

Trình đơn chuyển hướng