Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 1.043 byte 08:13, ngày 27 tháng 12 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2019-12-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1*'''2019-11-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1*'''2019-11-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 2*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 1*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' được công bố*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được công bố</onlyinclude>*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96*'''2019-08-03''''' [[Double Spoilers]] '' ''[[Fairy Wars]] '' được phát hành trên Steam*'''2019-07-18''''' [[Double Spoilers]] '' ''[[Fairy Wars]] '' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019*'''2019-06-19''''' [[Ten Desires]] '' ''[[Double Dealing Character]] '' được phát hành trên Steam*'''2019-06-14''''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương '' phát hành chương 50 (Febri số 55)/onlyinclude>
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành

Trình đơn chuyển hướng