Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Touhou Project

thêm 5 byte 09:39, ngày 18 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| caption =
| creator =Team Shanghai Alice
| yractive =1996-presenthiện tại
| installments =*27 bản
| sub =

Trình đơn chuyển hướng